Haravan

Thiết kế website bán hàng chuẩn SEO

Giúp bạn sở hữu Website bán hàng cực nhanh, chi phí thấp, đầy đủ tính năng.

Bussiness

300.000đ/tháng
Thanh toán 12 tháng

Free 10 nhân viên

Thời gian
 • Website
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Số lượng trang có thể tạo
 • Số lượng menu có thể tạo
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 2GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Inventory - Fulfillment
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi
  • Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  • Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  • Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  • Gán đơn hàng cho nhân viên
  • Phân quyền truy suất đơn hàng
 • Dynamic Report
 • Open API
 • App Store
 • Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên

Ecommerce Pro

500.000đ/tháng
Thanh toán 12 tháng

Free 2 cửa hàng, 10 nhân viên

Thời gian
 • Website
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Số lượng trang có thể tạo
 • Số lượng menu có thể tạo
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Inventory - Fulfillment
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi
  • Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  • Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  • Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  • Gán đơn hàng cho nhân viên
  • Phân quyền truy suất đơn hàng
 • Dynamic Report
 • Open API
 • App Store
 • Hiệu quả hơn khi dùng chung HARARETAIL
 • Hiệu quả hơn khi dùng chung HARASOCIAL
 • Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên
  Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng

Ecommerce Advance

800.000đ/tháng
Thanh toán 12 tháng

Free 2 cửa hàng, 10 nhân viên

Thời gian
 • Website
 • Ecommerce (online store)
 • Blog
 • Số lượng trang có thể tạo
 • Số lượng menu có thể tạo
 • Tên miền riêng
 • Đăng ký/đăng nhập
 • Quản trị giao diện
 • Kho giao diện
 • Email doanh nghiệp (20)
 • Băng thông không giới hạn
 • Giới hạn mức truy cập đồng thời (ccu) 200
 • Hosting lưu trữ dữ liệu 5GB
 • Tối ưu SEO
 • Free SSL
 • Kết nối Google Analytic
 • Kết nối Facebook Pixel
 • Tích hợp cổng thanh toán
 • Tích hợp SMS MKT
 • Tích hợp Email New letter
 • Tích hợp tổng đài
 • Tích hợp facebook chat
 • Inventory - Fulfillment
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi
  • Chương trình khuyến mãi theo Sản phẩm và Nhóm khách hàng
  • Mã khuyến mãi theo Sản phẩm, Giá trị đơn hàng với Nhóm khách hàng
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao)
  • Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  • Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  • Gán đơn hàng cho nhân viên
  • Phân quyền truy suất đơn hàng
 • Dynamic Report
 • Open API
 • App Store
 • Hiệu quả hơn khi dùng chung HARARETAIL
 • Hiệu quả hơn khi dùng chung HARASOCIAL
 • Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên
  Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng